?

           เล่นสล็อตอย่างไร

            

           Powered by ?, this highly specialized portal is fully-dedicated to assisting individuals interested in locating and attending conferences and events of specific interest to Canada’s Indigenous Peoples. Events related to skill development, community improvement, economic development and 100’s of other topics are identified and posted on this site. provides some of the best Indigenous events in North America.

           Conference and Events Postings

           Decolonizing the Narrative Conversation Series presented by the Banff Centre – Online

           Banff Centre

           Register in advance – GotoInfo.ca/Decolonizing

           In August, Paul Seesequasis will discuss the ways the archival Indigenous images, from the outside gaze, can be reclaimed and reframed, and will explore the work of several contemporary Indigenous photographers as visual recorders of resistance and resurgence.

           This session takes place over two days:

           Presentation of Work – Location Online
           Date: August 18 & 19, 2021
           Time: 4:30pm – 5:30pm MDT

           Q&A Session and Conversation – Online
           Date: Thursday, August 19, 2021
           Time: 4:30 p.m. – 5:30 p.m. MDT

           Click for more details

           Edu-Therapy Fall Training Programs

           Edu-Therapy

           Fall Training Dates:

           Aug 19-22 (in person) – Saskatoon, SK

           Sept 20-23 – Virtual Certification*

           Oct 15-18 (in person) – Winnipeg, MB

           *Participants must commit to 4 consecutive full days of online training

           ALSO AVAILABLE! – Virtual Training and Private Community Based Certification and Treatment Programs- Contact us today for details

           GoToRegister.ca/Grief

           Toll Free: 1.866.476.0209
           Fax: 1.866.430.8296
           Email: Grief@GoToRegister.ca

           Click for more details

           Fall 2021 Indigenous Leadership Programs at the Banff Centre

           Banff Centre

           Register Now:

           Introductory negotiation Skills Training – ONLINE – September 14-17, 2021

           Intermediate Project Management for Indigenous Organizations? – ONLINE – September 14-October 21, 2021

           COMING SOON: Introductory Wise Practices in Indigenous Leadership – ONLINE – tentative date is Nov 2-5, 2021

           For details or to register: www.GoToInfo.ca/BanffCentre

           Toll Free: 1-866-935-6904

           Fax: 1-866-402-9692

           Email: leadership@banffcentre.ca

           click for more details

           Decolonizing the Narrative Conversation Series – Join us Online – Presented by Banff Centre

           Banff Centre

           Decolonizing the Narrative Conversation Series is a monthly online conversation session that invites leading Indigenous Art creators to talk about their practices and processes.

           Presentation of Work?

           Date Saturday, July 24, 2021
           Time 4:30 p.m. – 5:30 p.m. MDT
           Location Online
           Q&A Session and Conversation
           Date Sunday, July 25, 2021
           Time 4:30 p.m. – 5:30 pm

           Click for more details

           Healing Your Heart – Intergenerational Trauma & Residential School – Edu-Therapy

           Edu-Therapy

           Intergenerational Trauma & Residential School Grief Resolution – Communities prepared with the Edu-Therapy Process are stronger and more resilient

           Upcoming Edu-Therapy Training Programs

           July 19-22 -Virtual Certification

           August 19-22 (In Person)? – Saskatoon, SK

           August 23-26 – Virtual Certification

           ALSO available – Virtual training and Private Certification and Treatment Programs

           GoToRegister.ca/Grief

           Toll Free: 1-866-476-0209

           Fax: 1-866-430-8296

           Email: Grief@GoToRegister.ca

           click for more details

           Women Building Futures

           Women Building Futures Celebrates National Indigenous Peoples Day

           We are committed to helping Indigenous women achieve their goals.

           We offer free career coaching, math upgrading, and tools for success workshops

           Visit womenbuildingfutures.com to learn more

           click for more details

           Banff Centre

           The Banff Centre celebrates National Indigenous Peoples Day

           Join us for a virtual celebration June 21

           – Creative Workshops

           -Film Screenings

           -Panel Discussion

           Activities are FREE, and everyone is welcome. Register in advance.

           GotoInfo.ca/Banff-NIPD

           click for more details

           Edu-Therapy 4-DAY Virtual Certification Training – June 14-17, 2021

           Edu-Therapy

           GRIEF NEGATIVELY IMPACTSAttentionMemory PlanningLanguageRelationships

           Grief and AdditionBreaking Patterns of Behavior by Reducing Emotional Energy

           4-Day Virtual Certification Training – June 14-17, 2021. Registration closes May 24, 2021

           *Participants must be able to commit to 4 full consecutive days of online training

           ALSO AVAILABLE! – Virtual Training and Private Certification and Treatment Programs

           If you are a NNADAP and Addiction Worker, Health & Wellness Worker, Health Director, or simply interested in the Training Program, contact us today.

           Edu-Therapy? is the most current, easy-to-use model that reduces and eliminates intense uncomfortable emotional responses to loss, trauma and abuse. Loss and the reactions to unresolved grief go hand in hand with substance abuse and addiction. The losses addicts suffer are many: deaths of friends and loved ones, divorce and break ups, loss of friendships, loss of financial and social status, loss of dignity, just to name a few. Healthy recovery means facing up to the “wreckage”, and coming to terms with the mass of disturbing and conflicting emotions.

           Healthy recovery requires learning essential skills for regulating emotions. How often have you seen the pain, anger and confusion of overwhelming feelings drive an addict to relapse? Long term sobriety requires addicts to learn to identify and express their emotions, communicate their thoughts, and create appropriate boundaries.

           Edu-Therapy?is a powerful adjunct treatment. Our process is an easy to learn, easy to apply CBT based model that reduces emotional intensity and resolves the conflicting emotions caused by unresolved grief.

           Reducing emotional intensity reduces craving intensity. The emotional tribulations of early recovery trigger the need for quick relief. The Edu-Therapy? process excels in helping addicts recognize, tolerate and discharge their emotional discomfort.

           GoToRegister.ca/Grief
           Toll Free: 1.866.476.0209
           Fax: 1.866.430.8296
           Email: Grief@GoToRegister.ca

           click for more details

           National Indigenous Virtual Tech Conference – June 2-3, 2021

           Clear Sky

           Join your peers for the best Indigenous tech event of the year! All interested are welcome to attend!

           REGISTRATION FEES

           $200.00 – Regular Fee

           $50.00 – Student /Youth/Elders

           LEARN how technology can be used to facilitate skill development.

           DISCOVER how technology can create opportunities for entrepreneurs.

           UNDERSTAND how technology can improve community health.

           ENHANCE community capacity using technology to create jobs.

           REGISTER ONLINE BY VISITING:

           www.clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

           For details, contact Jennifer Wood, Event Coordinator:

           Tel: 431-997-2324 or Email: Events@clearskyconnections.ca

           click for more details

           National Indigenous Virtual Tech Conference presented by Clear Sky Connections

           Clear Sky Connection

           National Indigenous Virtual Tech conference – June 2-3, 2021

           *** SPECIAL RATE! $50.00 – Student, Youth and Elder

           Day 1-Wednesday June 2 , 2021

           10:25 am – Asserting Our Sovereignty – Chief Marcel Moody

           11:00 am – Creating a Path to Self-Sufficiency – Chief Clarence Louie

           11:50 am – How I Use Social Media as a Tool to Make a Difference! – Youth Speaker (TBA)

           12:10 pm – Entertainment: Music Group (TBA)

           12:35 pm – Technology and Partnership, Accomplishments Within Our Network – Dr. Sayed-Amr (‘Sisso’) El-Hamamsy and Chief Dennis Meeches

           1:05? pm – Connectivity and Colonization: Settler Strategies and the Paradox of Being Indian on Our Land – Dr. Barry Lavallee

           Day 2 – Thursday June 3, 2021

           10:15 am – The Art of Negotiating: Moving Beyond Symbolism- Dr. Ted Moses

           10:45 am – Local Radio in Our Communities – Doug and Tracy Thomas

           11:20 am – Data Sovereignty – Cheryle Savoi

           11:40 am – Connectivity and Infrastructure on Our Reserves-Bruce Buffalo (‘Broadband Bruce’)

           12:00 pm – Entertainment: Music Group (TBA)

           12:25 pm – How a “Neechi” from Sandy Bay Made a Million-Dollar App-Darrick Glen Baxter

           12:55 pm – Know Your ‘Why’ and Change Your Life, Business, Community and Technology – Jenn Harper

           1:30 pm – An Indigenous Perspective on the Role of Tech in the Emerging Indigenous Economy – Carol Anne Hilton

           ***Agenda is subject to change. Times are in Central standard Time (CST)

           For more information, please contact:

           Jennifer Wood, Conference Coordinator

           Cell: 431-997-2325

           Email: Events@clearskyconnections.ca

           https://clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

           click for more details

           National Indigenous Virtual Tech Conference – June 2-3,2021

           Clear Sky Connections

           National Indigenous Virtual Tech conference – June 2-3,2021

           “Digital Sovereignty: Lighting The Pathway to Connectivity”

           Registration and Agenda now  Available! https://clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

           For details, contact Jennifer Wood, Event Coordinator: 431-997-2325

           Email: events@clearskyconnections.ca

           LEARN how technology can be used to facilitate skill development.
           DISCOVER how technology can create opportunities for entrepreneurs.
           UNDERSTAND how technology can improve community health.
           ENHANCE community capacity using technology to create jobs.

           click for more details

           Banff Centre Spring 2021 Indigenous Leadership Programs Online !

           Banff Centre

           Inherent Right to Indigenous Governance Online? – May 4 – 7, 2021 Register by April 27
           Indigenous Strategic Planning Online – May 18 – 21, 2021 Register by May 10
           Negotiation Skills Training Online – June 1 – 4, 2021 Register by May 25

           Indigenous Evaluations Frameworks Online – June 15 – 18, 2021 Register by June 7

           Truth and Reconciliation Through Right Relations Online – June 22 – 25, 2021 Register by June 15

           *Please note: these programs prioritize Indigenous learners, and those working within Indigenous communities and organizations. Financial aid is available for these learners.
           Programs are subject to change; please refer to our website for up to date information.

           To be the first to know about upcoming programs, subscribe to our Indigenous Leadership e-newsletter: www.GoToInfo.ca/BanffCentreEmails

           For details or to register: www.GoToInfo.ca/BanffCentre
           Toll Free: 1-866-935-6904

           Fax: 1-866-402-9692

           Email: leadership@banffcentre.ca

           click for more details

           Register NOW! National Indigenous Virtual Tech Conference June 2-3, 2021

           Clear Sky Connections

           National Indigenous Virtual Tech conference – June 2-3,2021

           “Digital Sovereignty: Lighting The Pathway to Connectivity”

           LEARN how technology can be used to facilitate skill development.
           DISCOVER how technology can create opportunities for entrepeneurs.
           UNDERSTAND how technology can improve community health.
           ENHANCE community capacity using technology to create jobs.

           Registration now available !

           https://clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

           click for more details

           Spring Grief Training Programs with Edu-Therapy

           Edu-Therapy

           BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING

           A Cognitive Behavioral Model of Grief Resolution

           Edu-Therapy in  First Nations, Métis and Inuit Communities

           Grief and possible traumas negatively effect our lives. Coming in waves, they have a cumulative effect that, if not acknowledged and treated, inhibits our ability to integrate in healthy ways and will continue to repeat themselves.

           Physical reactions include:

           • Numbness
           • Separation
           • Disengagement
           • Hyperactivity
           • Removal

           Communities prepared with the Edu-Therapy Process are stronger and more resilient. We are all stakeholders of the collective grief and trauma experience. The Edu-Therapy Process creates a safe place to acknowledge, accept and integrate pain resolution processes-creating resiliency and long term healing.

           Grief Edu-Therapy Training Programs

           April 16-19 – Saskatoon, SK

           April 29-May 2 – Winnipeg, MB

           May 14-17 – Edmonton, AB

           ALSO AVAILABLE!

           Virtual Training and Private Community Based Certification and Treatment Programs

           With the isolation and loss occurring throughout the pandemic and the increasing mental health crisis, Edu-Therapy is in need more than ever. Train your team in the safety of your Community or Virtually online.

           Contact us today for details.

           GoToRegister.ca/Grief

           Toll  Free: 1-866-476-0209

           Fax: 1-866-430-8296

           Email: Grief@GoToRegister.ca

           Click for more details

           New Spring Training Programs with Edu-Therapy!

           Edu-Therapy

           BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING

           A Cognitive Behavioral Model of Grief Resolution

           Edu-Therapy in? First Nations, Métis and Inuit Communities

           Grief and possible traumas negatively effect our lives. Coming in waves, they have a cumulative effect that, if not acknowledged and treated, inhibits our ability to integrate in healthy ways and will continue to repeat themselves.

           Physical reactions include:

           • Numbness
           • Separation
           • Disengagement
           • Hyperactivity
           • Removal

           Communities prepared with the Edu-Therapy Process are stronger and more resilient. We are all stakeholders of the collective grief and trauma experience. The Edu-Therapy Process creates a safe place to acknowledge, accept and integrate pain resolution processes-creating resiliency and long term healing.

           Grief Edu-Therapy Training Programs

           April 16-19 – Saskatoon, SK

           April 29-May 2 – Winnipeg, MB

           May 14-17 – Edmonton, AB

           ALSO AVAILABLE!

           Virtual Training and Private Community Based Certification and Treatment Programs

           With the isolation and loss occurring throughout the pandemic and the increasing mental health crisis, Edu-Therapy is in need more than ever. Train your team in the safety of your Community or Virtually online.

           Contact us today for details.

           GoToRegister.ca/Grief

           Toll? Free: 1-866-476-0209

           Fax: 1-866-430-8296

           Email: Grief@GoToRegister.ca

           Click for more details

           Virtual Dress to Impress

           Image North Consulting
           Do you want your clients to feel confident about themselves?
           To have an edge in business opportunities or interviews?
           Boost their self esteem by taking this program!
           Geared for Community members
           Company staff
           Social work clients
           Employment and training clients
           Inclusive for all women & men, youths & Elders
           Image North Consulting is an Indigenous-owned company focused on working with clients to help them boost their confidence. With 14 years experience, Image North delivers results through an interactive online program called Dress To Impress. Clients uncover their authentic self by discovering their personal style, colours & goals.

           • Participants of all ages, in a group setting of 4 will experience the importance and impact of effective non-verbal communication skills.
           • Designed for clients who require a boost to their confidence for future job interviews, lifestyle, business opportunities, professional development & incentives for graduates!
           • Workshop includes a virtual shopping trip in which each client receives an entire outfit including shoes, and new hairstyle.

           For more information or to contact for pricing: GotoInfo.ca/ImageNorth
           Phone: 705-237-8682
           Mobile: 705-984-6383
           Email: imagenorthconsulting@gmail.com
           click for more details

           RBC 2021 Indigenous Student Awards are BACK!

           RBC

           Applications open December 1, 2020.

           The RBC Indigenous Student Awards Program was launched in 1992 to assist Indigenous students to complete post-secondary education, and provide an opportunity for RBC? to strengthen its relationship with the Indigenous community. This scholarship is intended to support Indigenous students who have a minimum of 2 years remaining in their post-secondary studies. Scholarship recipients are selected primarily on the basis of personal and academic achievements, and individual financial need. Status Indians, Non-status Indians, Inuit and Métis are welcome to apply. Selected students will receive up to $5,000 per academic year for educational and living expenses for 2 to 4 years.

           RBC awards twenty scholarships in two categories for students:

           ? Majoring in disciplines related to the financial services industry

           ? Majoring in disciplines unrelated to the financial services industry

           2021 Student Awards Program:

           www.GoToApply.ca/RBC

           Click for more details

           Get to Work: Warehouse Express

           Application Deadline: January 4, 2021

           Class Starts: March 15, 2021

           Designed to get you to work quickly, our Warehouse Express Program introduces you to the daily duties of an entry level warehouse worker.
           Warehouse workers are typically responsible for receiving and assembling large quantity orders in a warehouse, operating pallet jacks and/or reach
           trucks, and packing pallets for delivery. This role is perfect for someone who likes to be active at work and has a flexible schedule.
           Warehouse workers are essential workers as part of the food supply chain industry. Lots of job opportunity, more job security and great opportunities for advancement.

           Program Length: 3 weeks
           Location: Edmonton
           Free Tuition: Provided by program sponsors
           Class Capacity: 12
           Admission Requirements:
           ? Successful completion of drug, alcohol & fitness testing
           ? Criminal Record Check
           ? Ability to work shift work
           ? Fluent in English
           ? Class 5 Drivers Licence recommended
           Certificates Included:
           ? Construction Safety Training (CSTS 2020)
           ? Fire Extinguisher
           ? Standard First Aid CPR A & AED
           ? Food Safety
           ? Pallet Jack training also included
           To support employment opportunities students will also have support from our Alumni team.

           ?

           GoToInfo.ca/WomenBuildingFutures Phone: 1-866-979-4434

           Fax: 1-866-979-3514 Email: WomenBuildingFutures@GoToInfo.ca

           Private Treat & Train Programs available from Edu-Therapy

           Edu-Therapy
           Over the past few months, our entire team has been working hard so we can deliver this training safely during the pandemic. Certification Training will be offered with COVID-19 safety plan aligned with provincial regulations.
           BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING
           Edu-Therapy? gives participants a stable cognitive process to help themselves, community and client base Once Certified as an Edu-Therapy Specialist, in as little as 6 hours per week, one Specialist can bring mental resolution of the pain and sadness caused by loss to over 200 people per year Trained teams can escalate these numbers adding to the resiliency of the Community
           HUMANS GRIEVE LOSS OR CHANGE OF ANYTHING HELD SIGNIFICANT
           Grief happens in many forms and has great potential to create emotional energy and negatively effect life Grief is an emotional experience that doesn’t follow stages or a timeline… and it does not simply go away with time
           IT’S THE ACTIONS WITHIN TIME THAT REDUCE AND ELIMINATE PAIN
           Edu-Therapy? Certification is unique training that’s designed specifically to assist all who wish to help those with unresolved loss, deal with pain and reclaim a productive place in the mainstream of their lives
           Private Treat & Train Programs
           We will safely send our Facilitators to you
           Limited Available Dates – Now booking for 2021
           Call us directly for details and to customize your Community treatment/training
           IN-PERSON 4 DAY TRAINING CERTIFICATION
           SASKATOON, SK – DECEMBER 11-14, 2020
           ONTARIO – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021
           WINNIPEG, MB – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021
           VANCOUVER, BC – FEBRUARY 5-8, 2021
           EDMONTON, AB – FEBRUARY 19-22, 2021
           WHO SHOULD ATTEND Mental Health and Wellness Workers Addiction Counsellors Educators and Youth Workers Family and Victim Service Workers All interested Groups and Individuals
           Help Yourself. Help Others. Help Your Community.
           VERY LIMITED SEATING FOR THESE PROGRAMS. Register online or call for more details Private Programs Available! We will come to your community – call for details. Watch for Virtual Training being offered soon!
           CONTACT
           Toll Free: 1.866.476.0209
           Fax: 1.866.430.8296
           Email: Grief@GoToRegister.ca
           Web: GoToRegister.ca/Grief
           Click for more details

           Driver & Operator Training Cold Lake

           Women Building Futures
           Application Deadline: January 11, 2021
           Class Starts: March 29, 2021
           This tuition-free program is perfect if you are looking for a career operating
           various equipment in construction and city maintenance. Drive equipment such as snow plows, wireline trucks and hydrovacs.
           This six-week program provides students with the essential safety awareness and certification, workplace culture preparation, theory and hands-on training needed to support and prepare them to enter the operating industry and successfully obtain their Class 3 Driver’s Licence.
           This is a competitive program with a maximum of 12 spaces available.
           Program Components:
           ? Class 3 Driver’s Training-includes 14 hours of in-truck training per student
           ? Basic Tools and Engines
           ? Air Brake Endorsement for Learners
           ? Face to Face Safey Training:
           First Aid, H2S, Flagger
           ? Online Safety Training:
           Professional Driver Improvement (PDIC)
           Transportation of Dangerous Goods (TDG)
           WHMIS, Ground Disturbance
           Confined Space Pre-Entry
           ? Healthy Choices for Productive work
           To support employment opportunities, students will also have job search support and introductions to employers in the field.
           Admission Requirements:
           ? Successful completion of drug, alcohol and fitness testing
           ? Class 5 Driver’s Licence (no GDL)
           ? 5 year driver’s abstract
           Live, train and work in Cold Lake
           GoToInfo.ca/WomenBuildingFutures
           Phone: 1-866-979-4434 | Fax: 1-866-979-3514
           Email: WomenBuildingFutures@GoToInfo.ca
           1-866-979-4434
           Fax: 1-866-979-3514
           WomenBuildingFutures@GoToInfo.ca
           Click for more details

           New In-Person 4 Day Training Certification Dates!

           Edu-Therapy

           Over the past few months, our entire team has been working hard so we can deliver this training safely during the pandemic. Certification Training will be offered with COVID-19 safety plan aligned with provincial regulations.

           BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING

           Edu-Therapy? gives participants a stable cognitive process to help themselves, community and client base Once Certified as an Edu-Therapy Specialist, in as little as 6 hours per week, one Specialist can bring mental resolution of the pain and sadness caused by loss to over 200 people per year Trained teams can escalate these numbers adding to the resiliency of the Community

           HUMANS GRIEVE LOSS OR CHANGE OF ANYTHING HELD SIGNIFICANT

           Grief happens in many forms and has great potential to create emotional energy and negatively effect life Grief is an emotional experience that doesn’t follow stages or a timeline… and it does not simply go away with time

           IT’S THE ACTIONS WITHIN TIME THAT REDUCE AND ELIMINATE PAIN

           Edu-Therapy? Certification is unique training that’s designed specifically to assist all who wish to help those with unresolved loss, deal with pain and reclaim a productive place in the mainstream of their lives

           IN-PERSON 4 DAY TRAINING CERTIFICATION

           SASKATOON, SK – DECEMBER 11-14, 2020

           ONTARIO – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021

           WINNIPEG, MB – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021

           VANCOUVER, BC – FEBRUARY 5-8, 2021

           EDMONTON, AB – FEBRUARY 19-22, 2021

           WHO SHOULD ATTEND Mental Health and Wellness Workers Addiction Counsellors Educators and Youth Workers Family and Victim Service Workers All interested Groups and Individuals

           Help Yourself. Help Others. Help Your Community.

           VERY LIMITED SEATING FOR THESE PROGRAMS. Register online or call for more details Private Programs Available! We will come to your community – call for details. Watch for Virtual Training being offered soon!

           CONTACT

           Toll Free: 1.866.476.0209

           Fax: 1.866.430.8296

           Email: Grief@GoToRegister.ca

           Web: GoToRegister.ca/Grief

           Click for more details

           Our Sponsors

           ?
           วิเคราะห์บอลฟินแลนด์2| เว็บพนันฝากขั้นต่ำ| วิเคราะห์บอล ส เต อั ว บูคาเรสต์ วันนี้| คาสิโนออนไลน์แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก| สล็อตแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากก่อนล่าสุด| วิเคราะห์บอลสวิสคัพวันนี้| วิเคราะห์บอล บ้า เยิ ร์ น. คืนนี้| scr888 สมัครฟรีเครดิต| สล็อต แจก แจ็ ค พอ ต สุ่ม| slot empire| เล่นเกมส์ ได้เงินจริง ไม่ต้อง ลงทุน pantip| ซานโตส ลูกาโน่ วิเคราะห์| สล็อต โปร โม ชั่ น. 50| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ เว ส ต์ แฮม| สล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2021| วิเคราะห์ ไล่ ป์ ซิก วันนี้| เกมสล็อตไวกิ้งอยู่ค่ายไหน| โปรฝาก200รับ300| รูเล็ต ขั้น ต่ำ 5 บาท|